Leerlingen PO

KR8LOKAAL voor ‘Leerlingen PO’ is bedoeld voor basisschoolleerlingen. Als een extra boost voor leerlingen die leren leuker en gemakkelijker willen maken of nog iets meer hulp kunnen gebruiken. De trainingen van KR8LOKAAL zijn speciaal ontwikkeld voor:

Leerlingen die moeite hebben met plannen
Je begint vaak te laat met leren of je weet nog niet goed hoe je moet beginnen aan je huiswerkopdrachten. KR8LOKAAL helpt jou met manieren om leren gemakkelijker te maken en in te plannen.
Leerlingen die moeite hebben met het leren van feiten, begrippen en/of woordjes.
Je snapt de uitleg van je juf of meester best goed, maar tijdens de toets lukt het nog niet goed om dit juist op te schrijven. Of je vindt het soms nog moeilijk om alle regeltjes, tafeltjes en feitjes uit elkaar te houden. KR8LOKAAL helpt jou om te leren, zodat het er ook echt goed in zit!
Leerlingen die heel gemotiveerd begonnen aan het schooljaar, maar voor wie de motivatie steeds verder wegzakt.
Je weet dat het belangrijk is om naar school te gaan en goede resultaten te halen. Toch heb je steeds minder zin in school te gaan, omdat het niet zo goed gaat met sommige vakken. KR8LOKAAL leert jou om te leren, zonder dat het extra veel tijd kost!
Leerlingen met een vorm van autisme, ADD, ADHD of dyslexie, maar ook leerlingen die hoogsensitief zijn of zich onzeker voelen bij het leren.
Je mist vaak belangrijke informatie tijdens de les omdat je afgeleid bent. En soms is het lastig om je aan de schoolregels te houden.KR8LOKAAL leert je om je schoolwerk te maken, zonder dat je super geconcentreerd hoeft te zijn.
Leerlingen die denken dat het ze toch nooit gaat lukken.
Je weet dat je niet op moet geven, maar eigenlijk heb je je er al bij neergelegd dat het je toch nooit zal lukken. KR8LOKAAL leert je om deze gedachte om te zetten in een groeigedachte, zodat je weer in jezelf gaat geloven.

Bekijk hieronder welke begeleidingsmogelijkheden jou kunnen helpen. Voor meer informatie klik je de begeleiding, cursus, training of onderzoek aan waarin je interesse hebt en dan stuurt KR8LOKAAL je een .pdf met informatie over het product. Zo kan je het rustig even nalezen en bespreken met je ouders, vrienden of leraar.

De Cursussen

Cursus: 'Leren leren' voor leerlingen van de basisschool
De Cursus 'Leren leren' voor leerlingen van de basisschool helpt leerlingen vanaf groep 5 om informatie te verwerken, slimme manieren te vinden om te leren en om te gaan met studielast en prestatiedruk.Download Infosheet
Ouder-kind-cursus 'Leren leren'
Samen met je vader of moeder op cursus, zodat jullie elkaar kunnen helpen met leren. Dat kan! KR8LOKAAL biedt de 'Leren leren' cursus ook aan voor jou en je ouders.
Cursus Groeimindset
De cursus Groeimindset zorgt ervoor dat je fouten maken niet meer ziet als iets negatiefs, maar als een kracht die je nodig hebt om te kunnen groeien.Download Infosheet
Training werkwoordspelling voor leerlingen van de basisschool
De training ‘Werkwoordspelling’ leert jou werkwoordspelling op een manier waarvan je denkt: “Waarom heeft niemand het me eerder op déze manier verteld? Zo snap ik het wel!” Je leert de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd, de voltooide tijd en je leert de spelling van de bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden.Download Infosheet
Studiebegeleiding
De studiebegeleiding van KR8LOKAAL maakt samen met jou een duidelijk plan om te leren, waarbij jij zelf aangeeft wat je nodig hebt. Met de individuele begeleiding van KR8LOKAAL (iemand met lesgevende ervaring in verschillende leerstijlen) leer jij hoe je het beste kan leren. Zo krijg jij het enthousiasme, zelfvertrouwen en de discipline om zelfstandig je schoolwerk aan te pakken!Download Infosheet
Individueel Onderwijskundig Onderzoek
Sommige mensen denken in beelden en andere mensen denken in taal of in een combinatie van beide. School is vooral gericht op taaldenkers en als beelddenker kan het dan soms ook lastig zijn om informatie te verwerken. Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek maakt inzichtelijk op welke manier jij het best werkt en leert, op welke gebieden er problemen (te verwachten) zijn en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt onderzocht of je een beelddenker bent, een taaldenker of een combinatie van beide. Nuttig voor leerlingen waarbij er steeds maar niet uitkomt wat er in zit.Download Infosheet
Individueel Onderwijskundig Onderzoek – Is mijn kind klaar voor groep 3?
Is er twijfel of het beter is om nog een jaar in groep 2 te blijven of om toch door te gaan naar groep 3? Ik ga een dagdeel met je aan de slag, waarbij ik verschillende testjes spelenderwijs uitvoer. Na afloop van dit dagdeel analyseer ik de uitkomsten van de testen en maak ik een uitgebreid rapport, waarmee zowel de ouders als de leerkracht een weloverwogen beslissing kunnen maken.Download Infosheet
Rekenbootcamp
1,2,3, geef 8! Rekenen kan soms nog best een uitdaging zijn met al die getallen. De rekenbootcamp leert jou terwijl je beweegt om om te gaan met al die getallen en zorgt ervoor dat je na afloop geen moeite meer hebt met getallen en de tafels hebt geautomatiseerd. Want een goede basis is iets waar je altijd op kan rekenen.Download Infosheet
Spellingbootcamp
De spellingbootcamp zorgt ervoor dat je niet meer met woorden hoeft te worstelen, maar dat je kan gaan toveren met taal. In een korte en krachtige bootcamp, waarbij je actief moet meedoen en moet meebewegen, worden de basisregels en enkele ezelsbruggetjes ‘geautomatiseerd’.Download Infosheet

Leerlingen VO

KR8LOKAAL voor ‘Leerlingen VO’ geeft een boost aan alle scholieren van de middelbare school. In groepsvorm of individueel. Zo wordt studeren gemakkelijker en krijg jij de benodigde extra hulp. De trainingen van KR8LOKAAL zijn speciaal ontwikkeld voor:

Scholieren die moeite hebben met plannen
Je begint steeds te laat met leren of je weet niet goed weet hoe je moet beginnen aan je opdrachten. KR8LOKAAL helpt jou met manieren om leren gemakkelijker te maken en je huis- en leerwerk in te plannen.
Scholieren die moeite hebben met het leren van feiten, begrippen en/of woordjes.
Je snapt de uitleg van je docent best goed, maar het lukt je nog niet goed om het tijdens een toets goed neer te pennen. Soms is het ook nog moeilijk om alle regeltjes, formules en feitjes uit elkaar te houden. KR8LOKAAL helpt jou om te leren, zodat het er ook echt goed in zit!
Scholieren die heel gemotiveerd begonnen aan het schooljaar, maar voor wie de motivatie steeds verder wegzakt.
Het is belangrijk om naar school te gaan en goede resultaten te halen. Toch merk je dat je steeds minder zin hebt in school, omdat het niet zo goed gaat met sommige vakken. KR8LOKAAL leert jou om te leren, zonder dat het extra veel tijd kost!
Scholieren met een vorm van autisme, AD(H)D of dyslexie, maar ook scholieren die hoogsensitief of hoogbegaafd zijn of scholieren die zich onzeker voelen bij het leren.
Het is vaak lastig genoeg om je aan alle schoolregels te houden. En vaak mis je dan zomaar belangrijke informatie tijdens de les omdat je afgeleid bent. KR8LOKAAL leert je jouw schoolwerk te maken zonder dat je steeds super geconcentreerd hoeft te zijn.

Bekijk hieronder het aanbod van begeleidingsmogelijkheden die jou kunnen helpen. Voor meer informatie klik je de producten aan en dan stuurt KR8LOKAAL een .pdf met informatie over deze begeleiding. Dan kan je alles nog even rustig nalezen en eventueel bespreken.

De Cursussen

Cursus 'Leren leren' voor scholieren van het V.O.
De Cursus 'Leren leren' voor scholieren van het voortgezet onderwijs helpt scholieren om informatie te verwerken, slimme manieren te vinden om te leren en om te gaan met studielast en prestatiedruk.Download Infosheet
Ouder-kind-cursus ''Leren leren''
Als je het fijn vindt om thuis ook nog wat extra hulp te krijgen, van een van je ouders bijvoorbeeld, dan kan je ook samen de cursus 'Leren Leren' doen. Weten zij meteen waar je mee bezig bent en kan jij rekenen op dat extra beetje hulp.
Training werkwoordspelling
De training ‘Werkwoordspelling’ leert jou werkwoordspelling op een manier waarvan je denkt: “Waarom heeft niemand het me eerder op déze manier verteld? Zo snap ik het wel!”. Je leert de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd, de voltooide tijd en je leert de spelling van de bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden.Download Infosheet
Studiebegeleiding
De studiebegeleiding van KR8LOKAAL maakt samen met jou een kort en overzichtelijk programma afgestemd op jouw behoefte. Onder begeleiding van iemand die lesgevende ervaring heeft (in verschillende leerstijlen) leer jij hoe je het beste kan leren. De studiebegeleiding zorgt er voor dat jij het enthousiasme, zelfvertrouwen en discipline vindt om zelfstandig je schoolwerk aan te pakken!Download Infosheet
Individueel Onderwijskundig Onderzoek
Sommige mensen denken in beelden en andere mensen denken in taal of in een combinatie van beide. School is vooral gericht op taaldenkers en als beelddenker kan het dan soms ook lastig zijn om informatie te verwerken. Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek maakt inzichtelijk op welke manier jij het best werkt en leert, op welke gebieden er problemen (te verwachten) zijn en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt onderzocht of je een beelddenker bent, een taaldenker of een combinatie van beide. Nuttig voor leerlingen waarbij er steeds maar niet uitkomt wat er in zit.Download Infosheet

Ouders

‘Leren Leren’ helpt om gemakkelijk informatie te verwerken, inzichtelijk te maken en te onthouden. KR8LOKAAL biedt een aantal praktische workshops, trainingen en cursussen voor volwassenen aan. Handig voor aan de keukentafel met de kinderen of aan de overlegtafel tijdens het werk.

Bekijk hieronder de producten en diensten waar u iets aan heeft. Voor meer informatie klikt u de producten aan en dan stuurt KR8LOKAAL een .pdf met informatie over het product. Zo kunt u alles nog even rustig nalezen.

De Cursussen

Training werkwoordspelling
De training Werkwoordspelling is een korte training voor iedereen die nu gewoon eens écht wil weten hoe het zit met de d’s en t’s. Een praktische bijeenkomst met tips, zodat u niet meer op de spellingcontrole van uw computer hoeft te vertrouwen. Zo voelt u zich zeker van uw zaak, bespaart u tijd en hoeft u niet al uw werk door iemand anders te laten controleren.

U leert de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd, de voltooide tijd en u leert de spelling van de bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden.Download Infosheet

Workshop 'Leren Leren'
De korte en krachtige versie van de 'Leren Leren' cursus. U leert 2 concrete technieken uit de 'Leren leren' Methode en krijgt de tools om hiermee direct aan de slag te gaan.Download Infosheet
Ouder-kind-cursus 'Leren Leren'
De cursus ‘Leren Leren’ maar dan samen met uw kind(eren). We leren het meeste van elkaar en voor kinderen is het vaak fijn als ze nog dat extra beetje hulp kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Leer de leergewoontes van uw kind begrijpen en bouw samen aan een stevige basis voor de verdere ontwikkeling.
Training Basis denksystemen: omgaan met taal- en beelddenkers op de werkvloer
In ieder bedrijf werken beeld- en taaldenkers samen. Vaak gaat dit zonder problemen en verloopt alles prima, maar soms ontstaan hierdoor nogal eens wat misverstanden. Denk aan de collega die uw vraag altijd net iets anders interpreteert en heftiger reageert dan verwacht. Of die collega die op het einde, als iedereen wilt afsluiten, steeds blíjft doorgaan met het stellen van vragen. Of die collega die het liefst niet lastig gevallen wil worden met andere zaken dan die waarmee hij op dat moment bezig is of die collega die het moeilijk vindt om knopen door te hakken, omdat hij de sfeer niet wil bederven.

De training Basis Denksystemen leert u en uw collega’s begrijpen hoe dat kan. Waarom u allebei gelijk heeft en hoe u een productieve samenwerking in toekomstige projecten opzet.Download Infosheet

Individueel Onderwijskundig Onderzoek
Sommige mensen denken in beelden en andere mensen denken in taal of in een combinatie van beide. School is vooral gericht op taaldenkers en als beelddenker kan het dan soms ook lastig zijn om informatie te verwerken. Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek maakt inzichtelijk op welke manier jij het best werkt en leert, op welke gebieden er problemen (te verwachten) zijn en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt onderzocht of je een beelddenker bent, een taaldenker of een combinatie van beide. Nuttig voor leerlingen waarbij er steeds maar niet uitkomt wat er in zit.Download Infosheet
Individueel Onderwijskundig Onderzoek - Is mijn kind klaar voor groep 3?
Is er twijfel of het beter is om nog een jaar in groep 2 te blijven of om toch door te gaan naar groep 3? Ik ga een dagdeel met je kind aan de slag, waarbij ik verschillende testjes spelenderwijs uitvoer. Na afloop van dit dagdeel analyseer ik de uitkomsten van de testen en maak ik een uitgebreid rapport, waarmee zowel de ouders als de leerkracht een weloverwogen beslissing kunnen maken.Download Infosheet

Professionals

Leer technieken waarmee je je (beelddenkende) leerlingen nog beter kan begrijpen en begeleiden. De praktische workshops en trainingen van KR8LOKAAL zorgen ervoor dat jij je werk een stuk leuker, gemakkelijker en efficiënter kan maken. Samen de handen ineen slaan en de puntjes op de ‘i’ zetten.

Bekijk hieronder welke producten en diensten jou kunnen helpen. Voor meer informatie klik je de producten aan en dan stuurt KR8LOKAAL een .pdf met informatie over het product. Dan kan je alles nog even rustig nalezen.

De Cursussen

Workshop 'Leren Leren'
De korte en krachtige versie van de 'Leren Leren' cursus. Je leert 2 concrete technieken uit de 'Leren leren' Methode en krijgt de tools om hier direct mee aan de slag te gaan.Download Infosheet
Training werkwoordspelling
De training Werkwoordspelling is een korte training voor iedereen die nu gewoon eens écht wil weten hoe het zit met de d’s en t’s. Een praktische bijeenkomst met tips, zodat je niet meer op de spellingcontrole van je computer hoeft te vertrouwen. Zo ben je zeker van je zaak, bespaar je tijd en hoef je niet al je werk door iemand anders te laten controleren. Je leert de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd, de voltooide tijd en je leert de spelling van de bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden.Download Infosheet
Training Basis denksystemen: omgaan met taal- en beelddenkers op de werkvloer
In ieder bedrijf werken beeld- en taaldenkers samen. Vaak gaat dit zonder problemen en verloopt alles prima, maar soms ontstaan hierdoor nogal eens wat misverstanden. Denk aan de collega die je vraag altijd net iets anders interpreteert en heftiger reageert dan verwacht. Of die collega die op het einde, als iedereen wilt afsluiten, steeds blíjft doorgaan met het stellen van vragen. Of die collega die het liefst niet lastig gevallen wil worden met andere zaken dan die waarmee hij op dat moment bezig is of die collega die het moeilijk vindt om knopen door te hakken, omdat hij de sfeer niet wil bederven.

De training Basis Denksystemen leert jou en je collega’s begrijpen hoe dat kan. Waarom jullie allebei gelijk hebben en hoe je een productieve samenwerking in toekomstige projecten opzet.Download Infosheet

Individueel Onderwijskundig Onderzoek
Sommige mensen denken in beelden en andere mensen denken in taal of in een combinatie van beide. School is vooral gericht op taaldenkers en als beelddenker kan het dan soms ook lastig zijn om informatie te verwerken. Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek maakt inzichtelijk op welke manier jij het best werkt en leert, op welke gebieden er problemen (te verwachten) zijn en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt onderzocht of je een beelddenker bent, een taaldenker of een combinatie van beide. Nuttig voor leerlingen waarbij er steeds maar niet uitkomt wat er in zit.Download Infosheet
Individueel Onderwijskundig Onderzoek - Is mijn leerling klaar voor groep 3?
Is er twijfel of het beter is om nog een jaar in groep 2 te blijven of om toch door te gaan naar groep 3? Ik ga een dagdeel met je leerling aan de slag, waarbij ik verschillende testjes spelenderwijs uitvoer. Na afloop van dit dagdeel analyseer ik de uitkomsten van de testen en maak ik een uitgebreid rapport, waarmee zowel de ouders als de leerkracht een weloverwogen beslissing kunnen maken.Download Infosheet

Benieuwd naar de tarieven?

Download dan deze PDF en lees o.a. over de verschillende cursussen en de bijbehorende prijzen.
Download Tarievenblad